Przejdź do sekcji:
dom (14) dom (14)

O muzeum MAIE

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi jest jednostką o interdyscyplinarnym charakterze.

Gromadząc zbiory w czterech działach merytorycznych, stawia sobie jako cel realizację nie tylko zadań ściśle określonych ustawowo dla placówek muzealnych, ale realizuje także misję upowszechniania kultury.

Wszystkie przedsięwzięcia Muzeum koncentrują się wokół dziejów człowieka, które są badane i prezentowane przez Zespoły Działów Archeologicznych, Etnograficznych, Dział Numizmatyczny oraz Dział Widowisk Lalkowych.

Coroczne wystawy czasowe oraz prowadzona działalność edukacyjna mają na celu zachowanie i tworzenie tożsamości regionu w kontekście przemian kulturowych i cywilizacyjnych w Polsce i na świecie.